Izvođenje radova izgradnje prizemlja poslovnog objekta u ulici Fra Gabre Grubišića

Datum objave: 25.10.2016. 08:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1263-1-3-62-3-30/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA GRUDE
IDB/JIB 4272083040003
Kontakt osoba Josip Tomić
Adresa Fra Gabre Grubišića 4
Poštanski broj 88340 Grude (hp mo)
Općina/Grad Grude
Telefon (039) 660-911
Faks (039) 660-930
Elektronička pošta josip.tomic@grude.info
Internet adresa www.grude.info

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Grude

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava radova izgradnje prizemlja poslovnog objekta u ulici Fra Gabre Grubišića


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava radova izgradnje prizemlja poslovnog objekta u ulici Fra Gabre Grubišića

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

85.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Fra Gabre Grubišića, Grude

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirano tenderskom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirano tenderskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirano tenderskom dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano tenderskom dokumentacijom.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

10.11.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Prostorije općine Grude, Fra Gabre Grubišića 4 88340 Grude

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1263-1-3-62-3-30/16
PODIJELI: