Izvođenje radova na adaptaciji ambulante porodične medicine Boljanić, Dom zdravlja Doboj

Datum objave: 09.09.2016. 11:28 / Izvor: Glas Srpske, 09.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

POZIV ZA PONUDE


Naziv Ugovora: Adaptacija ambulante porodične medicine Boljanić, Doma zdravlja Doboj

Broj kredita WB:  SEB LD1747 (2011)

Naziv Projekta: Projekat jačanja zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF - Health Setor Enhancement Project - Additional Financing)

Poziv na broj: BA/RS/HSEP-AF/CW/NCB-240/16
 

1. Republika Srpska, po projektu Svjetske banke - sredstvima iz kredita Banke Savjeta Evrope (SEV), realizuje Projekat jačanja zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF - Health Setor Enhancement Project - Additional Financing), a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ovim ugovorom.
 

2. Pozivamo kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za: Adaptacija ambulante porodične medicine Boljanić Doma zdravlja Doboj", ugovor broj BA/RS/HSEP-AF/CW/NCB-240/16
 

3. Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje, kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka pod IBRD) zajmovima i IDA kreditima (revidirani dokument iz 2011. godine), koje je otvoreno za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stav 4.2 kojim se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
 

4. Posjeta lokancijama radova biće organizovana deseti dan od dana objavljivanja oglasa u 10 časova ispred Doma zdravlja, a za sve informacije kontaktirati:

Mariju Miljanović

  mob: 065 213 816
 

5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan štampani paket konkursne dokumentacije najkasnije 10 dana prije roka za predaju ponude, nakon podnošenja pisanog zahtjeva, kao i dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM na dolje navedenu adresu. Uplata se vrši na račun: "Ministarstvo finansija RS-RPNZ-HSEP-VLADA", broj 562-100-80025770-75 kod  NLB  banke u Banjaluci. Dokumentacija se može preuzeti lično ili putem pošte. Takođe, ponuđači koji otkupe konkursnu dokumentaciju pisanim putem mogu se obratati za pojašnjenja i druga pitanja na ispod navedenu adresu, najkasnije 7 dana prije roka za predaju ponude.

Gore pomenuta adresa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Republike Srpske

Resor za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata

Trg Republike Srpske 1

Zgrada Vlade. VII sprat. kancelarija 20

78 000 Banjaluka

Telefon: +387 51 339 437   

Faks: +387 51 339 665
 

6. Ponude se moraju dostaviti na dode navedenu adresu najkasnije do 30.9.2016. godine u 12 časova. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti.

Gore pomenuta adresa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Republike Srpske

Resor za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata

Trg Republike Srpske 1

Zgrada Vlade. VI sprat. kancelarija 3 - protokol 78 000 Banjaluka
 

7. Ponude će biti otvorene javno na ispod navedenoj adresi, u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju, dana 30.9.2016. godine u 12:30 časova.


Gore pomenuta adresa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1 Zgrada

Vlade. VII sprat. sala za sastanke br. 11

78 000 Banjaluka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: