Izvođenje radova na adaptaciji potkrovlja upravne zgrade šumarije Bosansko Grahovo

Datum objave: 22.08.2016. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-1-3-81-3-118/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Jakov Šarić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Podne i zidne obloge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Adaptacija potkrovlja upravne zgrade šumarije Bosansko Grahovo.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI POTKROVLJA ZGRADE ŠUMARIJE BOSANSKO GRAHOVO
1. PRIPREMNI RADOVI I KROVNI PROZORI
2. CEMENTNI ESTRIH
3. ZIDARSKI RADOVI
4. ŽBUKARSKI RADOVI
5. RADOVI OD GK PLOČA
6. KERAMIČARSKI RADOVI
7. PARKETARSKI RADOVI
8. SOBOSLOKARSKI RADOVI
9. UNUTARNJA STOLARIJA
10. KAMENOREZAČKI RADOVI
11. OSTALI RADOVI
VODOVOD
KANALIZACIJA
ELEKTRO INSTALACIJE
INSTALACIJA GRIJANJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

POTKROVLJE ZGRADE ŠUMARIJE BOSANSKO GRAHOVO

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

81588,84

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada šumarije Bosansko Grahovo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana od uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Zakon o građenju.

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

12.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.9.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1101-1-3-81-3-118/16
PODIJELI: