Izvođenje radova na asfaltiranju puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača

Datum objave: 26.09.2016. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1176-7-3-31-3-17/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236210610004
Kontakt osoba Edin Šabanović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-busovaca.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Busovača

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

mjesto Dolac, MZ Kaćuni

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Busovača, Ul. 16. august/kolovoz, Busovača, I sprat (sala Općinskog
vijeća Busovača)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Na TD se ne plaća naknada. TD će biti objavljena na web stranici Općine Busovača: www.opcina-busovaca.com. Ponuđači
koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli TD i njihova
ponuda će biti odbačena kao nedopuštena.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Naser Hadžibegović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta naser.opcina@hotmail.com
Internet adresa www.opcina-busovaca.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Edin Šabanović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-152
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-busovaca.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1176-7-3-31-3-17/16
PODIJELI: