Izvođenje radova na asfaltiranju ulice

Datum objave: 16.09.2016. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

144-7-3-20-3-23/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠAMAC
IDB/JIB 4400484130003
Kontakt osoba Dušan Jovanović
Adresa Kralja A. I Karađorđevića 4
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 611-237
Faks (054) 620-300
Elektronska pošta office@opstinasamac.org
Internet adresa www.opstinasamac.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šamac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova „Asfaltiranje ulice Duga V u Šamcu“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je asfaltiranje ulice u dužini od 318,00 m, širine 5,00 m i debljine asfalta od 7cm +
proširenje lepeze od 15 i ukupne površine 1.605,00 m².

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

42.962,40 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42962,40

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Duga V, 76230 Šamac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok izvršenja 7 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Kralja A. Karađorđevića 4, 76230 Šamac (mala sala)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dušan Jovanović, kontakt tel. 054/611-800 (lokal 104).
mail: dusan.jovanovic@opstinasamac.org

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
144-7-3-20-3-23/16
PODIJELI: