Izvođenje radova na elektrifikaciji stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika: rekonstrukcija i sanacija NN mreže dijela TP Šuljci, MZ Dragočava u opštini Foča i rekonstrukcija i izgradnja NN mreže dijela TP Zamršten, MZ Popov most u opštini Foča

Datum objave: 28.09.2016. 09:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

109-1-3-60-3-36/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA FOČA
IDB/JIB 4401416420008
Kontakt osoba Zorica Perišić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 210-845
Faks (058) 210-097
Elektronska pošta urbanizam@opstinafoca.rs.ba
Internet adresa www.opstinafoca.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Foča (RS)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika: rekonstrukcija i sanacije NN mreže dijela
TP Šuljci, MZ Dragočava u opštini Foča i rekonstrukcija i izgradnja NN mreže dijela TP Zamršten, MZ Popov
most u opštini Foča


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika:Rekonstrukcija i sanacija NN mreže dijela TP
Šuljci, MZ Dragočava u opštini foča, mRekonstrukcija i izgradnja NN mreže dijela TP Zamršten, MZ Popov most
u opštini Foča

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Po završetku,prijemu radova i okončanoj situaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.10.2016. 12:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada opštine Foča (sala za vjenčanja)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i sanacija NN mreže dijela TP Šuljci, MZ Dragočava u opštini Foča

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i sanacija NN mreže dijela TP Šuljci, MZ Dragočava u opštini Foča

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni
materijal; rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

14.743,58

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14743,58

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

opština FočaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja NN mreže dijela TP Zamršten, MZ Popov most u opštini Foča

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja NN mreže dijela TP Zamršten, MZ Popov most u opštini Foča

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni
materijal; rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

36.324,78

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36324,78

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

opština Foča
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
109-1-3-60-3-36/16
PODIJELI: