Izvođenje radova na iskopu kanala za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JKP "VODOVOD" D.O.O. CAZIN
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 781-7-3-4-23/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Kontakt osoba: Mirhad Pjanić
Adresa: Izeta Nanića bb
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263351830005
Telefon: 037514500
Faks: 037514500
Elektronska po{ta: jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa:vodovodcazin.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: CAZIN
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polaganje cijevi
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Iskopi kanala za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponudaDatum: 28.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin
Lojićka bb
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKontakt osoba: Mirhad Pjanić
Adresa: Lojićka bb
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
Telefon: 037514500
Faks: 037514500
Elektronska po{ta: jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa:vodovodcazin.com
(D-5534-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: