Izvođenje radova na iskopu škarpe u svrhu rekonstrukcije R437 Fojnica -Dusina, dionica Luke- Dusina

Datum objave: 02.11.2016. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

776-7-3-69-3-43/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4236081460009
Kontakt osoba Nadif Šabanović
Adresa 16 August
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 733-278
Faks (030) 732-873
Elektronska pošta direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova iskopa škarpe u svrhu rekonstrukicije R437 Fojnica -Dusina ,dionica Luke- Dusina ,od P28 ( st. 0+675) do
P38 ( st 0+925) , L=250 metara


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova iskopa škarpe u svrhu rekonstrukicije R437 Fojnica -Dusina ,dionica Luke- Dusina ,od P28 ( st. 0+675) do
P38 ( st 0+925) , L=250 metara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R437, Dusina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dati u TD

III 4. Ograničenja za učešće

dati u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dati u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dati u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dati u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.11.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.11.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Prostorije Kantonalne direkcije za puteve

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
776-7-3-69-3-43/16
PODIJELI: