Izvođenje radova na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a RS

Datum objave: 20.10.2016. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-7-3-215-3-124/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Miladin Grubišić
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a RS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova
Republike Srpske


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212314-0 Građevinski radovi na istorijskom spomeniku ili spomen-kući


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 42.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvođenja radova ne može biti duži od 90 dana od uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenog prijema radova i ispostavljanja fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi učešća iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u TD, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno navedeno u TD, u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u TD, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Bulevar Desanke Maksimović 4, Banja Luka

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
348-7-3-215-3-124/16
PODIJELI: