Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u MZ Bistrica i MZ Mile, Općina Jajce

Datum objave: 24.08.2016. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

436-7-3-55-3-50/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA,
POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB 4236329000000
Kontakt osoba ŽELJKA BUZUK
Adresa Prnjavor 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-159
Faks (030) 540-291
Elektronička pošta minor@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete u MZ Bistrica i MZMile,0pćina Jajce

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjete-postavljanje rasvjetnih stubova, kablova i žarulja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

6.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 6.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Kao u tenderskoj dokumentaciji


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja javne rasvjeteza zaseok Gaj, MZ Bistrica,općina Jajce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Postavljanje rasvjetnih stubova, kablova i žarulja

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316100-6 Instalacija vanjske rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

izgradnja javne rasvjete za zaseok Lukići, MZ Mile, općina Jajce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Postavljanje rasvjetnih stubova, kablova i žarulja

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316100-6 Instalacija vanjske rasvjete

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
436-7-3-55-3-50/16
PODIJELI: