Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

OPĆINA SREBRENIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 439-7-3-4-61/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Srebrenik
Kontakt osoba: Beazeta Kešetović
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 75350
Opština/Grad: Srebrenik
IDB/JIB: 4209464820001
Telefon: 035369162
Faks: 035369162
Elektronska po{ta: opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa:www.srebrenik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: SREBRENIK
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u MZ Potpeć
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na novoj izgradnji javne rasvjete u Potpeću
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 25.4.2014. Vrijeme: 8:30
Adresa i mjesto: Općinski načelnik, 211.oslobodilačka brigada bb
75.350 Srebrenik
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Beazeta Kešetović
Adresa: Ul. 211. oslobodilača brigada
Poštanski broj: 75350
Opština/Grad: Srebrenik
Telefon: 035369161
Faks: 035369161
Elektronska po{ta: opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa:www.srebrenik.ba
(D-5777-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: