Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog sistema u MZ Grad Desna obala, naselje Željezničko faza I

Datum objave: 08.07.2016. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.07.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

141-1-3-28-3-19/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ,,OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I
INFRASTRUKTURU''
IDB/JIB 4263448910003
Kontakt osoba Fazir Vukalić
Adresa Muse Ćazima Ćatića bb
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 683-020
Faks (037) 683-020
Elektronska pošta fond_sm@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Sanski Most

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog sistema


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog sistema u MZ Grad Desna obala, naselje Željezničko faza I

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

250000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Grad Desna obala, naselje Željezničko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.8.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

40,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.8.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.8.2016. 15:30:00
Adresa i mjesto Prijedorska br.3-prostorije ugovornog organa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na račun broj: 1990440003006807


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Fazir Vukalić
Adresa Prijedorska br.3
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 683-020
Faks (037) 686-225
Elektronska pošta fond_sm@hotmail.com
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
141-1-3-28-3-19-16.pdf
PODIJELI: