Izvođenje radova na izgradnji kolektora oborinske odvodnje u poslovnoj zoni 96-2 i izgradnja lokalne saobraćajnice T5 u poslovnoj zoni PC-96-2

Datum objave: 15.09.2016. / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-44-3-20/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA VITEZ
IDB/JIB 4236214280009
Kontakt osoba Vesna Šilić
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-200
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA KOLEKTORA OBORINSKE ODVODNJE U POSLOVNOJ ZONI PC-96-2 i IZGRADNJA LOKALNE SAOBRAĆAJNICE „T5“
U POSLOVNOJ ZONI PC-96-2 – OPĆINA VITEZ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:
LOT 1 - Izgradnja kolektora oborinske odvodnje u Poslovnoj zoni PC-96-2 – općina Vitez
LOT 2 - Izgradnja lokalne saobraćajnice „T5“ u Poslovnoj zoni PC-96-2 – općina Vitez

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 7.10.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Vitez Stjepana Radića br. 1., Sala općine - I kat


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba MUHAMED REBIHIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-213
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta lokalni.razvoj@gmail.com
Internet adresa www.opcinavitez.infoANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kolektora oborinske odvodnje u Poslovnoj zoni PC-96-2 – općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kolektora oborinske odvodnje u Poslovnoj zoni PC-96-2 – općina Vitez
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su
osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Infrastruktura u PC-96-2“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu IV tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina VitezANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja lokalne saobraćajnice „T5“ u Poslovnoj zoni PC-96-2 – općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja lokalne saobraćajnice „T5“ u Poslovnoj zoni PC-96-2 – općina Vitez
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su
osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Infrastruktura u PC-96-2“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu IV tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

66000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
869-1-3-44-3-20/16
PODIJELI: