Izvođenje radova na izgradnji kotlarnice i uvođenje centralnog grijanja u JU OŠ Stevan Nemanja u Gornjem Dragaljevcu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

GRAD BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 83-1-3-1-482/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
Kontakt osoba: Slavica Radić
Adresa: Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj: 76300
Opština/Grad: Bijeljina
IDB/JIB: 4400358930002
Telefon: 055233100
Faks: 055210162
Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa:www.sobijeljina.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BIJELJINA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji kotlarnice i uvođenje centralnog
grijanja u JU OŠ "Stevan Nemanja" u Gornjem Dragaljevcu,šifra
DD-n-02/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji kotlarnice i uvođenje centralnog
grijanja u JU OŠ "Stevan Nemanja" u Gornjem Dragaljevcu,šifra
DD-n-02/14
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
128.249,41
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Bijeljina
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Krajnji rok završetka radova ima se obaviti u roku od 60 dana od
dana uvođenja izvođača u posao.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 13:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Gradska uprava Grada Bijeljina
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima u skladu sa članom 18. ZJN
BiH. Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati
iznosa od 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Račun javnih
prihoda grada Bijeljina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke
AD Banja Luka filijala Bijeljina) ili broj: 554-001-00004656-81
(kod Pavlovic International bank AD Bijeljina), vrsta prihoda:
729124, Grad Bijeljina 005, buxetska organizacija 9999999 sa
nazivom javne nabavke.
(A-8729-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: