Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacijske mreže, dionica od ulice Vukovarska do naselja Botrine

Datum objave: 23.08.2016. 11:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

869-7-3-37-3-17/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA VITEZ
IDB/JIB 4236214280009
Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-200
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJSKE MREŽE, DIONICA OD ULICE VUKOVARSKA DO NASELJA
BOTRINE – OPĆINA VITEZ


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabava radova na izvođenju radova na izgradnji oboronske kanalizacijske mreže na dionici od
ulice Vukovarska do naselja Botrine, na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog
postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez – stavka: Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradu – ekonomski kod
821618.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu IV tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33376,95

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

1.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 7.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Vitez, Stjepana Radića br. 1. - Sala Općine Vitez - I kat


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba VESNA ŠILIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-204
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba MUHAMED REBIHIĆ
Adresa Stjepana Radića 1
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 718-213
Faks (030) 713-939
Elektronička pošta lokalni.razvoj@gmail.com
Internet adresa www.opcinavitez.info
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
869-7-3-37-3-17/16
PODIJELI: