Izvođenje radova na izgradnji parkinga i natkrivanju potoka u Novom Travniku

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

OPĆINA NOVI TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 485-1-3-1-41/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Novi Travnik
Kontakt osoba: Haris Smajić
Adresa: Kralja Tvrtka b.b.
Poštanski broj: 72290
Opština/Grad: Novi Travnik
IDB/JIB: 4236222030003
Telefon: 030795600
Faks: 030795608
Elektronska po{ta: opcina.novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa:www.ont.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVI TRAVNIK
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o izvođenju radova izgradnje parkinga i natkrivanje
ppotoka u Novom Travniku
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova izgradnje parkinga i natkrivanje potoka u Novom
Travniku
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30.00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 12:05
Mjesto: Općina Novi Travnik, sala Općinskog vijeća općine Novi
Travnik, ul Kralja Tvrtka bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije plaća se iznos od 30.00
KM. Uplata se vrši na račun kod Intessa San Polo Bank:
1549995000429981, vrsta prihoda: 722131, općina: 065.
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego sto je otkupe. Uvid u tendersku
dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 08.00 do 16.00
sati u kancelariji br: 15. u zgradi Općine. Napomena: Tenderska
dokumentacija se ne šalje na uvid.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o izvođenju radova izgradnje parkinga
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova izgradnje parking prostora
II. Ukupna količina ili obim ugovora
245,783,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
204.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana zaključenja Ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Novi Travnik
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o izvođenju radova natkrivanja potoka u Novom Travniku
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova natkrivanja potoka u Novom Travniku
II. Ukupna količina ili obim ugovora
124096,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
103.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana zaključenja Ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Novi Travnik
(A-9071-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: