Izvođenje radova na izgradnji primarne kanalizacione mreže Međuvode II faza, Ul. S. Tomašević i Vilenička, općina N.Travnik

Datum objave: 12.10.2016. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5843-7-3-36-3-29/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236285200006
Kontakt osoba Nasira Kurtović
Adresa PRNJAVOR BR 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-218
Faks (030) 518-335
Elektronska pošta minagros@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja primarne kanalizacione mreže " Međuvode" II faza, Ul. S. Tomašević i Vilenička, općina N.Travnik


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Geodetski i pripremni radovi , zemljani i asvalterski radovi, montažerski radovi, razni radovi, sve prema predmjeru radova
koji je dostavila općina Novi Travnik i koji čini sastavni dio Tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa predmjerom radova, odnosno tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,51

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. S Tomašević i Vilenička općina Novi Travnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25.11.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u T.D.

III 4. Ograničenja za učešće

kao u T.D.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u T.D.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u T.D.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u T.D.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Prnjavor 16 A Travnik

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

T.D. nije objavljena na portalu Javnih nabavki i svaki relevantan ponuđač istu može preuzeti svakim radnim danom
elektronskim putem, putem pošte ili lično u prostorijama Ministarstva.
T.D. će se u skladu sa zakonskim odredbama dostaviti na tri adrese

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5843-7-3-36-3-29/16
PODIJELI: