Izvođenje radova na izgradnji prizemlja školske zgrade JU OŠ Ostrožac PŠ Majhetići

Datum objave: 29.09.2016. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5587-7-3-10-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "Ostrožac"
IDB/JIB 4263178860009
Kontakt osoba Edin Kovačević
Adresa Ostrožac bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 531-159
Faks (037) 531-159
Elektronska pošta juosostrozac@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA PRIZEMLJA ŠKOLSKE ZGRADE U JU OŠ "OSTROŽAC" PŠ MAJETIĆI


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja porizemlja školske zgrade JU OŠ "Ostrožac" PŠ Majhetići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 sprat školske zgrade

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27350,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Oš Ostrožac PŠ Majetići u Majetićima

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto JU OŠ "Ostrožac" Cazin - Ostrožac bb


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Edin Kovačević
Adresa Ostrožac bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 531-159
Faks (037) 531-159
Elektronska pošta juosostrozac@hotmail.com
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5587-7-3-10-3-11/16
PODIJELI: