Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice uzvodno obalom rijeke Željeznice u naselju Sokolović Kolonija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 14, 24.02.2014

OPĆINA ILIDŽA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 208-1-3-1-131/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA ILIDŽA
Kontakt osoba: Lejla Zukanović
Adresa: BUTMIRSKA CESTA 12
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200319720000
Telefon: 033775682
Faks: 033637862
Elektronska po{ta: javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa:www.opcinailidza.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ILIDŽA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak izgradnje saobraćajnice uzvodno obalom rijeke
Željeznice u naselju Sokolović Kolonija -IV faza
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
KaouTD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Ilidža, Sokolović Kolonija
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.3.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.3.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.3.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Općina Ilidža, ul. Butmirska cesta br. 12, pisarnica ,
prizemlje
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplate za TD možete izvršiti na ŽR:
3380002210024598 UniCredit bank
Vrsta prihoda: 722612
Općina: 078
Budžetska organizacija://///////
(A-2693-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: