Izvođenje radova na izgradnji sportsko-rekrecionih površina na području Zaštićenog pejzaža Bijambare

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA
ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 429-7-3-4-11/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA
PRIRODNA PODRUČJA
Kontakt osoba: ELMA REIZ
Adresa: Branilaca Sarajeva 28
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4201424050008
Telefon: 033201112
Faks: 033201112
Elektronska po{ta: vrelo.bosne@bih.net.ba
Internet adresa:www.zppks.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Zaštita okoline
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji sportsko-rekrecionih površina na
području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenej radova na izgradnji sportsko-rekreacionih površina na
području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 4.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Branilaca Sarajeva 28, 71 000 Sarajevo,
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna prirodna područja
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Nema novčane naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije, a
ista se može preuzeti na pismeni zahtjev ponuđača
(D-8184-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: