Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ograncima Kosovske ulice u Banjaluci

Datum objave: 16.08.2016. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-7-3-234-3-175/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ograncima Kosovske ulice u Banjaluci


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u ograncima Kosovske ulice u Banjaluci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

34.000,00 KM bez PDV-a

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka, ulica Kosovska

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan nacrtom ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

u skladu sa predviđenim nacrtom ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač na propisan način registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

pozitivno poslovanje u 2015. godini

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji jednog (1) ugovora sa predmetom izgradnje vodovodne mreže, u
zadnjih pet godina, u vrijednosti od najmanje 34.000,00 KM bez PDV-a.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.9.2016. 11:40:00
Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-7-3-234-3-175/16
PODIJELI: