Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog i kanalizacionog priključka za poslovni objekat društva Elta-kabel d.o.o.

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

GRAD DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 431-1-3-1-199/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Nada Katanić
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta: javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: DOBOJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polaganje cijevi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priključka za poslovni
objekat društva "Elta-kabel" d.o.o. u ulici Dobojskih brigada bb u
Doboju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priključka za poslovni
objekat društva "Elta kabel" d.o.o. u ulici Dobojskih brigada bb u
Doboju.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Grad Doboj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 dana od dana zaključenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br:1 sala br: 29
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt telefon: 053/241-945
(A-6474-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: