Izvođenje radova na nužnoj sanaciji Šikuljačke rijeke u centru MZ Šikulje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

OPĆINA LUKAVAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 269-1-3-1-112/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA LUKAVAC
Kontakt osoba: Nermina Selimović
Adresa: Trg Slobode 1
Poštanski broj: 75300
Opština/Grad: Lukavac
IDB/JIB: 4209451920007
Telefon: 035553554
Faks: 035553554
Elektronska po{ta: nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa:www.lukavac.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: LUKAVAC
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nužna sanacija Šikuljačke rijeke u centru MZ Šikulje
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dati u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
95.846,11
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
MZ Šikulje, općina Lukavac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana uvođenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 11:45
Mjesto: Općina Lukavac, Trg Slobode1, Lukavac, sala za sastanke,
soba 28/I
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Salibašić Hajrudin
Adresa: Trg Slobode 1
Poštanski broj: 75300
Opština/Grad: Lukavac
Telefon: 035553366
Faks: 035553554
Elektronska po{ta: nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa:www.lukavac.ba
(A-5474-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: