Izvođenje radova na otklanjanju tehničkih i arhitektonskih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima na objektu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine, Sarajevo

Datum objave: 04.11.2016. 13:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

596-7-3-21-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE-
SARAJEVO
IDB/JIB 4200302750002
Kontakt osoba JASMINA ADILOVIĆ
Adresa Humska 81
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-320
Faks (033) 654-895
Elektronska pošta info.zavod@zavod-sarajevo.com.ba
Internet adresa www.zavod-sarajevo.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na otklanjanju tehničkih i arhitektonskih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima na
objektu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na otklanjanju tehničkih i arhitektonskih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima na
objektu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo, odnosno montaža kose platforme namijenjene osobama sa
posebnim potrebama na objektu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34951000-8 Pristupne platforme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14530,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Humska 81, objekat Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.11.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Humska 81, zgrada Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Poželjan obilazak lokacije izvođenja radova. Obilazak se može izvršiti svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00
sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
596-7-3-21-3-6/16
PODIJELI: