Izvođenje radova na popravci (nasipanju) lokalnih makadamskih puteva

Datum objave: 12.08.2016. 12:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

217-7-3-132-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NEVESINJE
IDB/JIB 4401403010005
Kontakt osoba Ranka Savić
Adresa Cara Dušana 44
Poštanski broj 88280 Nevesinje (sp bl)
Opština/Grad Nevesinje
Telefon (059) 601-551
Faks (059) 601-018
Elektronska pošta opstinan@teol.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Nevesinje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25611,11

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Popravka (nasipanje) lokalnih makadamskih puteva


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Popravka (nasipanje sitnog nasipnog materijala) puteva na teritoriji opštine Nevesinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.8.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.8.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto Opština Nevesinje, Cara Dušana 44, Velika sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija, bez novčane naknade, može se preuzeti svakim radnim danom od 7:00-15:00 u
kancelariji 210, Opštine Nevesinje ili putem pošte, na prethodni pismeni zahtjev ponuđača


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Popravka (nabavka i utovar tamponskog materijala iz pozajmišta Humčani, transport i razastiranje) lokalnih
makadamskih puteva u MZ Biograd i MZ Odžak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6863,25

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Biograd i MZ OdžakANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Popravka (nabavka i utovar tamponskog materijala iz pozajmišta Humčani, transport i razastiranje) lokalnih
makadamskih puteva u MZ Kifino Selo i MZ Lukavac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6829,06

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kifino Selo i MZ LukavacANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Transport nasipnog materijala iz pozajmišta Humčani na lokalitet MZ Grabovica i MZ Bijenja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5978,63

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Grabovica i MZ BijenjaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Transport nasipnog materijala iz pozajmišta Humčani na lokalitet MZ Udrežnje, MZ Luka i MZ Rilja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5940,17

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Udrežnje, MZ Luka i MZ Rilja
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
217-7-3-132-3-16/16
PODIJELI: