Izvođenje radova na postavljanju ograde u dvorištu zgrade dječijeg vrtića Sunčani most u Livnu

Datum objave: 22.08.2016. 15:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:22.8.2016. u 14:20OBAVIJEST O NABAVI

356-7-3-59-3-35/16


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA LIVNO
IDB/JIB 4281070720004
Kontakt osoba Anto Knez, 034/206-223.
Adresa Trg Branitelja Livna 1.
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 206-238
Faks (034) 200-315
Elektronička pošta info@livno.ba
Internet adresa www.livno.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na postavljanju ograde u dvorištu zgrade dječjeg vrtića „Sunčani most“ u Livnu.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na postavljanju ograde u dvorištu zgrade dječjeg vrtića „Sunčani most“ u Livnu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45342000-6 Postavljanje ograde


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema natječajnoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Livno.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u Natječajnoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti iz Članka 45. Zakona o javnoj nabavi BiH, detalji dati u Natječajnoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema natječajnoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema natječajnoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema natječajnoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

31.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Livno, Trg Branitelja Livna 1., 80101 Livno.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
356-7-3-59-3-35/16
PODIJELI: