Izvođenje radova na proširenju vodovodne mreže na području opštine Krupa na Uni

Izvor: Press Republika Srpska, 23.05.2014.

Poziv za dostavljanje ponuda (IFB)

Datum: 23.05.2014. godine
Identifikacioni broj ugovora: 02-014-33-2/14
Broj EIB kredita i granta: 25.741
Naziv EIB kredita: Podrška infrastrukturnim projektima

Bosna i Hercegovina / Republika Srpska dobila je kredit i grant od Evropske investicione banke (EIB), za projekte vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj i dijelom sredstava namjerava pokriti plaćanja po ugovorima za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštinama predviđenim ugovorom o kreditu i grantu. Opština Krupa na Uni poziva podobne ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvođenje radova na projektu „Proširenje vodovodne mreže na području opštine Krupa na Uni". Ponudbeni dokumenti (i dodatne kopije) mogu se nabaviti na sljedećoj adresi:

Opština Krupa na Uni

Donji Dubovik, Ulica dr Milana Jelića z, kancelarija 2

79 227 Krupa na Uni

od 08:00 do 15:00 časova

za nepovratni iznos od 200,00 KM, za svaki set dokumenata koji se plaća na žiro račun opštine Krupa na Uni broj 562 007 00005132 82, svrha doznake „Uplata za tendersku dokumentaciju za „Proširenje vodovodne mreže na području opštane Krupa na Uni", opština 009, budžetska organizacija 9999999. Uplatnicu je potrebno dostaviti prilikom preuzimanja dokumenata. Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije na isgoj adresi.
Ponude moraju da važe 120 (sto dvadeset) dana nakon otvaranja ponuda i uz svaku ponudu mora biti priložena bankarska garancija za obezbjeđenje ponude u iznosu od:
23.000,00 KM
Ponude je potrebno dostaviti na sljedeću adresu: Opština Krupa na Uni, Donji Dubovik, Ulica dr Milana Jelića 3,79 227 Krupa na Uni, (na info-pult / protokol), najkasnije do 23.07.2014. godine u 12:00 časova po lokalnom vremenu, gdje će ponude biti i otvorene (sala SO), u 13:00 časova po lokalnom vremenu, u prisustvu ponuđača / ovlaštenih predstavnika (obavezno
pismeno ovlaštenje) koji žele učesgvovati.
Zakasnjele ponude će biti odbijene i vraćene neotvorene ponuđačima.

Kontakt osoba: Đuro Babić
Organizacija: Opština Krupa na Uni, Projektni implementzcioni tim

Adresa: Donji Dubovik, Ulica dr Milana Jelića 3
            79227 Krupa na Uni, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon / Faks: +387 (0) 52 750 001 / +387 (0) 52 750 002 

 

Načelnik

Gojko Kličković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: