Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta: Ljubisavići – Orahovica, A1/ dionica puta Ljubisavići Živkovo Brdo, MZ Orahovica opština Srebrenica

Datum objave: 06.09.2016. 08:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

406-7-3-14-3-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SREBRENICA
IDB/JIB 4400301230004
Kontakt osoba Nermin Alivuković
Adresa Srebreničkog odreda bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Općina/Grad Srebrenica
Telefon (056) 445-507
Faks (056) 445-233
Elektronska pošta kabinet@srebrenica.gov.ba
Internet adresa www.srebrenica.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Srebrenica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i asfaltiranje puta: Ljubisavići – Orahovica, A1/ Dionica puta Ljubisavići Živkovo Brdo, L=585m, šp=3,5m“ MZ
Orahovica opština Srebrenica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i asfaltiranje puta: Ljubisavići – Orahovica, A1/ Dionica puta Ljubisavići Živkovo Brdo, L=585m, šp=3,5m“ MZ
Orahovica opština Srebrenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

79.810,00 KM bez uračunatog PDV-a

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

79810,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Orahovica, opština Srebrenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.9.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Opština Srebrenica, Srebreničkog odreda bb Sala SO Srebrenica II Sprat

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
406-7-3-14-3-15/16
PODIJELI: