Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 36 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Banja Luka, Brod, Derventa, Doboj, Gradiška, Kotor Varoš, Novi Grad, Pelagićevo, Prijedor, Šipovo, Bratunac, Foča, Kalinovik i Trebinje

Datum objave: 15.09.2016. 13:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1388-1-3-37-3-39/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Oleg Damjanic
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-642
Faks (051) 338-847
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova 01/16-RPP-OPEC; Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 36 stambenih jedinica u
gradovima/opštinama Banja Luka, Brod, Derventa, Doboj, Gradiška, Kotor Varoš, Novi Grad, Pelagićevo, Prijedor, Šipovo,
Bratunac, Foča, Kalinovik i Trebinje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 36 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Banja Luka, Brod, Derventa,
Doboj, Gradiška, Kotor Varoš, Novi Grad, Pelagićevo, Prijedor, Šipovo, Bratunac, Foča, Kalinovik i Trebinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.10.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, Trg Republike Srpske br.1, Sala za
sastanke, II sprat, Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da realizuju
isključivo preko Portala javnih nabavki, u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "e-nabavke" ("Sl.Glasnik BiH", broj 90/14) i Uputstvom o
dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i
informacionom sistemu "e-nabavke"("Sl.Glasnik BiH", broj 53/15)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-847
Elektronska pošta b.simic@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske br. 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-642
Faks (051) 338-847
Elektronska pošta b.simic@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 19 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Banja Luka, Gradiška, Novi
Grad, Prijedor, Šipovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 19 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Banja Luka, Gradiška, Novi
Grad, Prijedor, Šipovo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

522000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija gradova/opština Banja Luka, Gradiška, Novi Grad, Prijedor, ŠipovoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 10 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Derventa, Doboj, Kotor Varoš,
Pelagićevo i Brod.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 10 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Derventa, Doboj, Kotor Varoš,
Pelagićevo i Brod.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

274000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na teritoriji gradova/opština Derventa, Doboj, Kotor Varoš, Pelagićevo i Brod.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 7 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Bratunac, Foča, Kalinovik,
Trebinje.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 7 stambenih jedinica u gradovima/opštinama Bratunac, Foča, Kalinovik,
Trebinje.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

311000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na teritoriji gradova/opština Bratunac, Foča, Kalinovik, Trebinje.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1388-1-3-37-3-39/16
PODIJELI: