Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji mosta u Deževicama i asfaltiranju puta u Botunji

Datum objave: 23.09.2016. / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

616-7-3-19-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KREŠEVO
IDB/JIB 4236068790008
Kontakt osoba ZORKA VIDOVIC
Adresa FRA GRGE MARTIĆA 49
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 806-602
Faks (030) 806-826
Elektronička pošta zora.vidovic@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Općinska razina (FBIH),Kreševo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja mosta u Deževicama i asfaltiranje puta u Botunji

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i izgradnja mosta u Deževicama i asfaltiranje puta u Botunji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u Td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

29.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 3.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Kreševo, ured načelnika, Fra Grge Maartića 49

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može pruzeti osobno u zgradi Općine Kreševo ili poštom uz prethodno predočenje dokaza o
uplati naknade za istu. Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 10,00 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne
troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije ponuditeljima.
Naknada za otkup tenderske dokumentacije se uplaćuje (popunjava uplatnica) na sljedeći način:
Svrha uplate: naknada za TD – javna nabava radova Rekonstrukcija i izgradnja mosta u Deževicama i asflatiranje puta u
Botunji.
Primalac: Općinski načelnik Općine Kreševo
Broj računa: 3060420000007903 otvoren kod Hypo Alpe Adria bank d.d.
Vrsta prihoda: 722449
Proračunska organizacija: 0000000
Općina: 051
Zahtjev za preuzimane tenderske dokumentacije se može dostaviti najkasnije do 29.9.2016.godine.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstruciija i izgradnja mosta u Deževicama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 obuhvaća izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji mosta na rijeci Nevri na lokalnom putu Dusina-Deževice po
projektnoj dokumentaciji .

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

21.333,30 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21333,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Deževice, općina KreševoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta u Botunji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 obuhvaća asfaltiranje lokalnog puta u naseljenom mjestu Botunja po predmjeru radova koji je dat u prilogu u duljini
od 500m š=2,5m. Materijal za nasipanje podloge od krečnjačkog drobljenog materijala će osigurati mještani

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

19.750,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Botunja, općina Kreševo
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
616-7-3-19-3-13/16
PODIJELI: