Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice L13 u naselju Podveležje u okviru realizacije Projekta izgradnje VE Podveležje 1

Datum objave: 23.09.2016. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1059-1-3-61-3-43/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Arnela Habibija
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice L13 u naselju Podveležje u okviru realizacije Projekta izgradnje VE Podveležje 1

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova rekonstrukcije lokalne saobraćajnice L13 u naselju Podveležje u okviru realizacije Projekta izgradnje VE
Podveležje 1 prema glavnom projektu izrađenim od strane „GeoIng“ d.o.o. Mostar.
Radovi uključuju:
a) pripremne radove;
b) zemljane radove;
d) izvođenje betonskih i AB radova;
e) radove na odvodnji;
e) radove na izradi kolovozne konstrukcije;
f) asfalterske radove;
h) ostali radovi prema projektnoj dokumentaciji.
Ugovor se finansira sredstvima EP BiH po osnovu Ugovoru sa Gradom Mostarom o realizaciji Programa o međusobnoj
saradnji radi realizacije Projekta izgradnje VE Podveležje 1, mikrolokacija Mali Grad i Sveta Gora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233320-8 Građevinski radovi na temelju za ceste


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova iz priloga 2 TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, lokalitet Podveležja

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Zakon o građenju HNK

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Kralja Zvonimira 14, sala na II spratu


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba osoblje Protokola
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta emir@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Emir Nuspahić
Adresa Kralja Zvonimira 14
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-408
Faks (036) 335-408
Elektronska pošta emir@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1059-1-3-61-3-43/16
PODIJELI: