Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih cesta na području grada Široki Brijeg

Datum objave: 23.09.2016. 15:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

853-1-3-19-3-20/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD ŠIROKI BRIJEG
IDB/JIB 4272082230003
Kontakt osoba Boro Đolo
Adresa Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 702-801
Faks (039) 705-915
Elektronička pošta info@sirokibrijeg.ba
Internet adresa www.sirokibrijeg.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Široki Brijeg

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rekonstrukcija lokalnih cesta na području grada Široki Brijeg

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rekonstrukcija lokalnih cesta na području grada Široki Brijeg

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju
Dodatni predmet(i) 45233142-6 Radovi na popravku cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području grada Široki Brijeg

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

20,00

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.10.2016. 10:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Grad Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 11, I kat soba br. 17

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

- tenderska dokumentacija se može preuzeti u zgradi Gradske uprave Široki Brijeg, II kat, soba br. 4, svaki radni dan od 8,00
-14,30 sati.
- novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije (20,00 KM) uplaćuje se na transakcijski račun broj:3382202200120303
kod UniCredit bank d.d. Mostar
- svrha doznake: Javna nabava - Rekonstrukcija lokalnih cesta
- tenderska dokumentacija se može dostaviti i putem pošte ili e-mail ponuđačima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute
na fax ili e-mail iz Aneksa A
- ponuđači imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upućen na fax ili e-mail iz Aneksa A


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Ivo Pavković
Adresa Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 702-855
Faks (039) 705-915
Elektronička pošta ivo.pavkovic@sirokibrijeg.ba
Internet adresa www.sirokibrijeg.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Ivo Pavković
Adresa Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 702-855
Faks (039) 705-915
Elektronička pošta ivo.pavkovic@sirokibrijeg.ba
Internet adresa www.sirokibrijeg.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Viktor Tica
Adresa Fra Didaka Buntića 11
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 702-856
Faks (039) 705-915
Elektronička pošta viktor.tica@sirokibrijeg.ba
Internet adresa www.sirokibrijeg.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
853-1-3-19-3-20/16
PODIJELI: