Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Borac-Kokošari, MZ Pirota, općina Travnik

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

OPĆINA TRAVNIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 526-7-3-4-61/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Travnik
Kontakt osoba: Mirjana Lovrinović
Adresa: Konatur bb
Poštanski broj: 72270
Opština/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236179780001
Telefon: 030511277
Faks: 030511825
Elektronska po{ta: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa:www.opcinatravnik.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: TRAVNIK
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija puta
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija puta Borac-Kokošari, MZ Pirota, općina Travnik
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Općina Travnik, Konatur bb, 72270, Travnik
(D-6563-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: