Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Miljevina i dijela vodovodne mreže prema naselju Dragočava

Datum objave: 23.04.2021. 09:02 / Izvor: Glas Srpske, 23.04.2021.

 

 

Poziv za dostavljanje ponuda (IFB)

 

Datum: 23.04.2021. godine

Identifikacioni broj ugovora:      02-14-447/20

Broj EIB kredita i granta:              25.741

Naziv EIB kredita:            Podrška infrastrukturnim projektima

 

 

Bosna i Hercegovina / Republika Srpska dobila je kredit i grant od Evropske Investicione Banke (EIB), za projekte vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj i dijelom sredstava namjerava pokriti plaćanja po ugovorima za rekonstrukciju seoske vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštinama predviđenim ugovorom o kreditu i grantu.

 

Opština Foča poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvođenje radova na „Rekonstrukcija vodovodne mreže Miljevina i dijela vodovodne mreže prema naselju Dragočava"

 

Ponudbeni dokumenti (i dodatne kopije) mogu se nabaviti na sljedećoj adresi:

PviK „Izvor" A. D. Foča Vuka Karadžića bb, 73 301 Foča, od 08:00 do 15:00 časova

 

za nepovratni iznos od KM 200,00, za svaki set dokumenata, koji se plaća na žiro-račun PviK „Izvor" A.D. Foča, kod Nove banke broj 555-010-00006033-53, svrha doznake „Uplata za tendersku dokumentaciju za „Rekonstrukcija vodovodne mreže Miljevina i dijela vodovodne mreže prema naselju Dragočava". Uplatnicu je potrebno dostaviti prilikom preuzimanja dokumenata. Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije na istoj adresi.

 

Ponude moraju da važe 120 (stodvadeset) dana nakon otvaranja ponuda i uz svaku ponudu mora biti priložena bankarska garancija za obezbjeđenje ponude u iznosu od: KM 5.500,00;

 

Ponude je potrebno dostaviti na sljedeću adresu: OPŠTINA FOČA, Kralja Petra 1,73 302 Foča Republika Srpska / Bosna i Hercegovina, (na info pult/protokol), najkasnije do 27.05.2021. godine u 12:30 časova po lokalnom vremenu. Ponude će biti otvorene u prostorijama PViK „Izvor" (Vuka Karadžića bb), u 13:00 časova po lokalnom vremenu, u prisustvu ponuđača/ovlašćenih predstavnika [obavezno pismeno ovlašćenje) koji žele učestvovati. Zakašnjele ponude će biti odbijene i vraćene neotvorene ponuđačima.

 

Kontakt osoba: Slavenka Todorović

Organizacija:      Opština Foča, Projektni implementacioni tim

Adresa:       Kralja Petra 1,73 302 Foča

Republika Srpska / Bosna i Hercegovina

Telefon/Faks:   +387 58 210-134

 

Načelnik

Milan Vukadinović

 

Invitation for Bids (IFB)

Date:     April 23,2020

Contract Identification No.:        02-14-447/20

EIB Credit and Grant Contract No.:         25.741

EIB Credit Name:             Support to a Infrastructure Projects

Bosnia and Herzegovina / Republic of Srpska has received a credit and grant from the European Investment Bank (EIB) for water supply and sewage infrastructure projects in Republic of Srpska and intends to apply part of the funds to cover eligible payments under the contracts for reconstruction of rural water supply and sewage infrastructure in the municipalities described in the credit and grant contract

 

Foca Municipality invites sealed bids for "Reconstruction of the Miljevina water supply network and part of the water supply network towards the Dragocava settlement",

 

Bidding documents (and additional copies) may be purchased at Water and Sewerage Corporation „Izvor", Vuk Karadzic St, 73 301 Foca, from 08:00 to 15:00 hours for a nonrefundable fee of BAM 200.00 for each set payable to current account No. 555-010-00006033-53 with Nova Banka, Foca purpose of payment .Payment for Bidding Documents for "Water supply of Dragocava settlement and Reconstruction of Miljevina water supply network". Payment certificate is to be submited by the bidding documents taking over. Interested bidders may obtain further information at the same address.

 

Bids shall be valid for a period of 120 (onehundredtwenty) days after Bid opening and must be accompanied by bid security of: BAM 5.500,00

 

and shall be delivered to: Foca Municipality, Kralja Petra I St 73 302 Foca (info-desk/protocole), on or before May 27,2021,12:30 a.m. local time. Bids will be opened in the premises of PViK "Izvor" (Vuk Karadzic St), at 13:00 a.m. local time, in the presence of the bidders/authorised representatives (written authorisation obligatory) who want to be present Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

 

Contact Name: Slavenka Todorovic

Organization:    Foia Municipality, The Project Implementation Team

Address:             Kralja Petra I St

73 302 Foca, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Telephone/Fax No:        +387 58 210134

 

The Mayor

Mr. Milan Vukadinovic

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: