Izvođenje radova na sanaciji desne obale rijeke Neretve i čišćenje korita na lokalitetu Glavatičevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE
JADRANSKOG MORA-MOSTAR
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 53-7-3-4-54/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar
Kontakt osoba: Željko Ostojić i Anel Nurković
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227123060007
Telefon: 036397881
Faks: 036397883
Elektronska po{ta: mmartinovic@jadran.ba
Internet adresa:www.jadran.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Zaštita okoline
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na sanaciji desne obale rijeke Neretve i čišćenje
korita na lokalitetu Glavatičevo, općina Konjic
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
predviđena je sanacija desne obale rijeke Neretve kamenim
nabačajem te preslagivanje nanosa u obalu i razastiranje po koritu
rijeke.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 15.5.2014 Vrijeme: 11:00 Adresa i mjesto: ul. dr. Ante
Starčevića bb, Mostar
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
- obilazak lokacije izvršit će se dana 12.05.2014. god. u 10.00
sati.
- ponude se mogu preuzeti do 13.05.2014.god. do 14.00 sati
- zainteresirani ponuđeči mogu preuzeti tendersku
dokumentaciju i bez novčane naknade.
- otvaranje ponuda izvršit će se 15.05.2014.god. u 11.00 sati.
(D-6851-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: