Izvođenje radova na sanaciji fiskulturne sale

Datum objave: 16.09.2016. 14:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

6828-7-3-3-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova Osnovna škola"Tržačka Raštela"
IDB/JIB 4263119260006
Kontakt osoba Mirza Kauković
Adresa Tržačka Raštela
Poštanski broj 77225 Tržačka Raštela (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 520-033
Faks (037) 520-033
Elektronska pošta juosrastela1@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Podne i zidne obloge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija fiskulturne sale

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija zidnih i podnih obloga. Zamjena elektroinstalacije sa rasvjetnim uređajima.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Površina poda 180 m2; površina zidova 252,80 m2

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16123,06

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tržačka Raštela

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.9.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Tržačka Raštela bb, 77225 Tržačka Raštela (JU OŠ "Tržačka Raštela"- kancelarija
direktora)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirza Kauković
Adresa Tržačka Raštela
Poštanski broj 77225 Tržačka Raštela (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 520-033
Faks (037) 520-033
Elektronska pošta juosrastela1@hotmail.com
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6828-7-3-3-3-2/16
PODIJELI: