Izvođenje radova na sanaciji klizišta Oruče 1 i Oruče 2

Datum objave: 16.08.2016. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1140-7-3-23-3-23/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA MAGLAJ
IDB/JIB 4218294800000
Kontakt osoba Hajrulahović Fuad
Adresa Viteška ulica 4
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 609-550
Faks (032) 609-551
Elektronska pošta nacelnik@maglaj.ba
Internet adresa www.maglaj.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Maglaj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta Oruče 1 i Oruče 2


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

radovi na sanaciji klizišta, pripremni radovi, zemljani radovi, drenažni sistem, betonski i armirački radovi i rekonstrukcija
saobraćajnice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.8.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto Viteška ulica broj 4 Općina Maglaj


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta Oruče 1 LOT- 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

radovi na sanaciji klizišta ,zemljani radovi, nasipi,betonski i asfalterski radovi.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

cca 50 m.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Oruče Općina MaglajANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta Oruče 2 LOT-2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

radovi na sanaciji klizišta, zemljani radovi, betonski radovi,nasipi i asfalterski radovi.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

cca 50 m.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao od strane nadzornog organa

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Oruče Općina Maglaj
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1140-7-3-23-3-23/16
PODIJELI: