Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do km 49+300

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-3-1-266/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska pošta: info@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1
Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do km 49+300
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1
Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do 49+300
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
900.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Dionica autoceste A1 Podlugovi-Jošanica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
35 (tridesetpet) dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Operativni ured u
Sarajevu, ulica Dubrovačka broj 6, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz
pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati
naknade za troškove tenderske dokumentacije, tenderska
dokumentacija se može preuzeti na adresama: Braće Fejića bb -
Mostar i Dubrovačka 6 - Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16
sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska
dokumentacija će biti poslana poštom.
Iznos novčane naknade: 20,00 KM
Račun za uplatu: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH
d.d.
Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije "Sanacija
kolovoza na dionici Podlugovi-Josanica"
Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Lejla Hodžić i Aida Demir
Adresa: Dubrovačka 6
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033277922
Faks: 033277901
Elektronska po{ta: h.lejla@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
(A-6929-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: