Izvođenje radova na sanaciji mosta na rijeci Oskovi – spoj naselja Brčaninovići-MZ Šišići, Općina Živinice

Datum objave: 25.08.2016. 14:43 / Izvor: Akta.ba, 20.08.2016.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Br. kredita:  IDA 55290

Naziv ugovora: Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Živinice

Poziv na broj:    BA-FERP-5529BOS-NCB-W-16-2.B.6.23

 

1. Bosna i Hercegovina je dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta hitnog oporavka od poplava, a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ovim ugovorima za Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Živinice.

2. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem Jedinice za implementaciju projekata- PIU Šumarstva i Poljoprivrede u saradnji sa općinom Živinice poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu Radova na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Živinice koji se sastoje od Sanacija mosta na rijeci Oskovi – spoj naselja Brčaninovići-MZ Šišići.

3. Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

4. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na info@piusum.ba i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9:00 do 15:00 sati na adresi navedenoj dolje.

5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan paket konkursne dokumentacije kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- PIU Šumarstva i Poljoprivrede, nakon podnošenja pisanog zahtjeva na dolje navedenu adresu i uplate proviziju koja se ne može refundirati u iznosu od 50,00 KM. Metod plaćanja biće direktni depozit na račun.

 

Banka: Sberbank BH, Sarajevo

Naziv: Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede

Racun br.: 1401011020000720

Navesti: Tender br: BA-FERP-5529BOS-NCB-W-16-2.B.6.23

 

6. Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 15. septembra 2016. godine u 11:00 sati. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dolje navedenoj adresi 15. septembra 2016. godine u 11:15 sati.

 

7. Uz ponudu obavezno se prilaže Izjava o ozbiljnosti ponude.

 

8. Gore pomenuta adresa:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva /

Jedinica za implementaciju projekata – PIU Šumarstva i Poljoprivrede

Trampina 4, 1. kat.

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 552 452

Fax: +387 33 552 450

E-mail: info@piusum.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: