Izvođenje radova na sanaciji nadgrobnih spomenika na Vojničkom groblju Mali Zejtinlik u opštini Sokolac

Datum objave: 13.09.2016. 12:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

36-7-3-14-3-14/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401625770008
Kontakt osoba Slavko Perić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-602
Faks (051) 338-845
Elektronska pošta mpb@mpb.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji nadgrobnih spomenika na Vojničkom groblju "Mali Zejtinlik" u opštini Sokolac, za
potrebe Ministarstva rada i boračko - invalidske zaštite RS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji cpomenika na Vojničkom groblju "Mali Zejtinlik" u opštini Sokolac, za potrebe
Ministarstva rada i boračko - invalidske zaštite RS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49600,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Sokolac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nakon potpisivanja ugovora biće dogovoreno vrijeme izrade radova

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite, Trg Republike Srpske
1, Banja Luka - LAMELA "A" / DRUGI SPRAT / KANCELARIJA BR. 23

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za eventualne dodatne informacije kontakt telefon je: 051/ 338 - 627

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
36-7-3-14-3-14/16
PODIJELI: