Izvođenje radova na sanaciji poslovnog objekta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 422-7-3-4-277/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Produžnica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: AMER SINANOVIĆ
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sanacija poslovnog objekta Sektora mjerenja i očitanja i Službe
zaštite mjerenja i automatike-II faza
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija poslovnog objekta Sektora mjerenja i očitanja i Službe
zaštite mjerenja i automatike-II faza
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može obezbijediti od 30.04.2014
godine
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: AMER SINANOVIĆ
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035304348
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: am.sinanovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-6647-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: