Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova na objektu JU CZK Goražde

Datum objave: 28.09.2016. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

749-7-3-5-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR ZA KULTURU GORAŽDE
IDB/JIB 4245029610000
Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ravnog krova na objektu JU CZK Gorazde


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija ravnog krova na objektu JU“Centar za kulturu“
Goražde, u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj
dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44112400-2 Krov
Dodatni predmet(i) 45261900-3 Radovi popravka i održavanja krova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

12.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gorazde, ul. Zaima Imamovica br.2, JU Centar za kulturu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 Dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

• u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona o
javnim nabavkama, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili
drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan, a kojim dokazuje njegovo pravo da
obavlja
profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač je dužan ponuditi i izvršiti radove na način da isti odgovara svim tehničkim uslovima i karakteristikama koji su
navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova


Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto JU Centar za kulturu, Zaima Imamovica br.2 Gorazde


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Murat Fejzić
Adresa Zaima Imamovića 2
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-344
Faks (038) 221-344
Elektronska pošta czkgz@bih.net.ba
Internet adresa 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
749-7-3-5-3-3/16
PODIJELI: