Izvođenje radova na sanaciji ulaznog platoa u S.M.Š. Zijah Dizdarević, Fojnica

Datum objave: 02.11.2016. 13:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.11.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

53-7-3-22-3-38/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK
IDB/JIB 4236289960005
Kontakt osoba Lidija Solomun
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronička pošta min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ulaznog platoa u S.M.Š."Zijah Dizdarević", Fojnica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija ulaznog platoa i parkinga S.M.Š."Zijah Dizdarević". (Priprema terena do asfaltiranja)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Vrijednost radova do 49000, KM sa PDV-om

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40670,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

S.M.Š."Zijah Dizdarević", Fojnica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

1. Izvadak iz sudskog registra ili ekvivalent(ne stariji od 3 mjeseca) original ili ovjerena fotokopija
2. Potvrda o JIB -orginal ili ovjerena fotokopija

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

1. Uvjerenje nadležne institucije, kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obveze za doprinose MIO/PIO i zdravstveno
osiguranje.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

8.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 9.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Stanična 43 Travnik II kat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

S.M.Š."Zijah Dizdarević", Fojnica ; direktorica Merima Sijarić


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Lidija Solomun
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronička pošta minprosvjetelidija@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Merima Sijarić
Adresa S.M.Š."Zijah Dizdarević", Fojnica
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 544-371
Faks (030) 831-821
Elektronička pošta
Internet adresa

 

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
53-7-3-22-3-38/16
PODIJELI: