Izvođenje radova na sječi i izradi ŠDS, primicanju i izvozu ŠDS i izgradnji traktorskih vlaka u ŠG Panos Višegrad

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-1186/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Gora Lučić Govedarica
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu u ŠG "Panos" Višegrad
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
23.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 8:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 9:00
Mjesto: Kao u Aneksu A-Adresa za preuzmanje/dostavu zahtjeva
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Gora Lučić Govedarica
Adresa: Kozačka 8
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Višegrad
Telefon: 058630520
Faks: 058620355
Elektronska po{ta: panos@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelima 112,113 i 114 PJ "Varda -Rzav"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
119.565,96 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni 101.937,22
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelima 77 i 78 PJ "Varda -Rzav"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100.533,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi
77.153,01 KM
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelima 59,60 i 61 PJ "Sjemeć"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
79.275,88 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi .
63.626,29 KM
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelima 1 i 2 PJ "Babina gora -Gostilja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
163.327,32 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi:
139.884,45 KM
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelu 18 PJ "Babina gora -Gostilja"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
90.719,76 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni
iznosi:75.004,51 KM
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelima 37 i 38 PJ "Babina gora -Gostilja"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160.667,79 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupnavrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi
.127.976,75 KM
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,primicau i izvozu ŠDS i izgradnji
traktorskih vlaka u odjelu 61 PJ "Lim-Rudo"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
41.941,74 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.014
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Panos" Višegrad
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi:
32,807,08 KM
(A-6146-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: