Izvođenje radova na sječi, izradi i izvozu ŠDS u šumarstvu ŠG Visočnik Han Pijesak

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-1182/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebić
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 16
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG "Visočnik" Han Pijesak
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30 KM+PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 7:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 8:00
Mjesto: ŠG "Visočnik" Han Pijesak
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Radomir Rebić
Adresa: Solunskih dobrovoljaca br.3.
Poštanski broj: 71360
Opština/Grad: Han Pijesak
Telefon: 057557214
Faks: 057557020
Elektronska po{ta: visocnik@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 46 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43.179,12 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazana u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 36.761,80 KM sa koranjem 43.694,64 KM
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 47 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59.992,89 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 49.798,02 KM sa koranjem 59.649,79 KM
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 59/2 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69.942,83 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 56.285,84 KM sa koranjem 66.233,26 KM
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 105/1 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
112.637,96 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 91.094,77 KM sa koranjem 111.274,95 KM
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 57 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59.822,34 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 49.839,47 KM sa koranjem 64.073,96 KM
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicanju ŠDS u odjelu 87/1 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
24.465,11 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 24.465,11 KM sa koranjem 19.913,46 KM
ANEKS B
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 114 PJ "Gornja
Stupčanica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
123.527,54 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 97.650,09 KM sa koranjem 112.858,17 KM
ANEKS B
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 115 PJ "Gornja
Stupčanica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
181.797,25 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 142.461,00 KM sa koranjem 162.053,19 KM
ANEKS B
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 111 PJ "Ratak
Devetak"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
142.504,43 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 115.116,48 KM sa koranjem 120.439,23 KM
ANEKS B
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 110/2 PJ "Ratak
Devetak"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
181.057,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 152.128,40 KM sa koranjem 172.236,60 KM
ANEKS B
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 96 PJ "Ratak
Devetak"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100.096,13 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 81.439,16 KM sa koranjem 97.764,01 KM
ANEKS B
Broj lota: 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 14 PJ "Javor"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
74.486,62 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 65.083,07 KM sa koranjem 68.720,07 KM
ANEKS B
Broj lota: 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na primicanju ŠDS u odjelu 51 PJ "Gornja Stupčanica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
22.980,68 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano U TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 22.980,68 KM sa koranjem 18.492,77 KM
ANEKS B
Broj lota: 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 107 PJ "Ratak
Devetak" (slučajni užitak)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
23.001,58 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 17.904,22 KM sa koranjem 23.001,58 KM
ANEKS B
Broj lota: 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 108 PJ "Ratak
Devetak" (slučajni užitak)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
22.110,13 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 18.017,13 KM sa koranjem 22.110,13 KM
ANEKS B
Broj lota: 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 123 PJ "Ratak
Devetak" (slučajni užitak)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20.933,61 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Visočnik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni bez
koranja iznosi 18.911,96 KM sa koranjem 20.933,61 KM
(A-6109-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: