Izvođenje radova na sječi, izradi, izvlačenju i iznosu šds, sanaciji traktorske vlake u šumarstvu ŠG Čemernica Kneževo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-1170/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Ćelić Milorad
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Čemernica Kneževo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 15.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: ŠG Čemernica, Dujka Komljenovića bb 78230 Kneževo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Ćelić Milorad
Adresa: Dujka Komljenović bb
Poštanski broj: 78230
Opština/Grad: Skender Vakuf/Kneževo
Telefon: 051591195
Faks: 051591300
Elektronska po{ta: cemernica@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi, izvlačenju i iznosu šds, sanacija
traktorske vlake u odjelu 30 PJ G.Ugar
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49.440,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
IIIPodkriteriji
1. Najprihvatljivija ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Čemernica Kneževo
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sječi, izradi, izvlačenju i iznosu šds, sanacija
traktorske vlake u odjelu 182/1 PJ Cvrcka
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29.443,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
III Podkriteriji
1. Najprihvatljivija ukupna cijena,učešće: 90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Čemernica Kneževo
(A-5609-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: