Izvođenje radova na vanjskom uređenju centralne osnovne škole Miloš Dujić Čelinac sa hidro, elektro i termo priključcima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

OPŠTINA ČELINAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 351-1-3-1-5/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA ČELINAC
Kontakt osoba: Mira Šugić
Adresa: Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 2
Poštanski broj: 78240
Opština/Grad: Čelinac
IDB/JIB: 4401135920001
Telefon: 051553010
Faks: 051553015
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ČELINAC
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Vanjsko uređenje osnovne škole Miloš Dujić Čelinac
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Obuhvata vanjsko uređenje centralne osnovne škole Miloš
Dujić Čelinac sa hidro, elektro i termo priključcima.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
27.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 400,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Opština Čelinac kancelarija br.16
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Prema tenderskoj dokumentaciji
(A-8403-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: