Izvođenje radova na zamjeni sistema klimatizacije i grijanja

Datum objave: 17.09.2016. 10:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

618-1-1-109-3-123/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Jasmina Kulenović
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na zamjeni sistema klimatizacije i grijanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i zamjena sistema klimatizacije i grijanja u objektu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39717200-3 Naprave za klimatizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

752136,75

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine , Trg BiH 1, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor na period do okončanja isporuke, montaže i puštanja u rad opreme koja je predmet nabavke, a najkasnije do isteka
garantnog perioda za svu opremu koja je predmet Ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ,Trg BiH 1, Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jasmina Kulenović
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-562
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jasmina Kulenović
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-562
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Services for Common Affairs Institutions of Bosnia and Hercegovina
UIN 4200703820003
Contact person Jasmina Kulenović
Address Trg BiH 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 284-524
Fax number (033) 217-966
Email address info@szzp.gov.ba
Website address www.szzp.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, A combination of these (purchase, lease, rental, hire purchase)

II 1.a. Title of the object of the contract

Goods

II 1.b. Description of the object of the contract

Supply and replacement of Air conditioning systems and heating systems

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 39717200-3 Air-conditioning appliances

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Detail described in Tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.10.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 2.11.2016. 11:00:00
Address and place As in Anex A

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-1-109-3-123/16
PODIJELI: