Izvođenje radova na zamjeni stolarije u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Lukavac

Datum objave: 15.09.2016. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

793-7-3-79-3-42/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209190940005
Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-645
Faks (035) 300-646
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena stolarije u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Lukavac


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Specifikacija prozora:
- Profil: PVC, 5 komora, bijela boja
- Ispuna: termopan staklo 4+16+4
- Otvaranje prema skici
- Dimenzije prozora su date na skici (skica prozora data u prilogu tenderske dokumentacije Aneks XI)
- U cijenu ponude je uključena demontaža i odvoz stare stolarije, nabavka i ugradnja vanjskih limenih i unutrašnjih
PVC klupica i obrada špaletni. Dimenzije koje su date na skici su okvirne. Izabrani ponuđač je obavezan uzeti precizne
dimenzije prije izrade prozora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45421100-5 Ugradnja vrata i prozora i srodnih elemenata


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

5.982,91 KM bez PDV-a

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5982,91

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Poslovnice zdravstvenog osiguranja Lukavac, B. Karamehmedovića 21, 75300 Lukavac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

na period izvršenja predmeta nabavke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Sjedište Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Franjevačka 36,
75 000 Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (preuzimanje tenderske dokumentacije,
zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od osoba zaduženih za kontakt iz tačke 1.2. tenderske
dokumentacije.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i ponuđača obavezno se vodi u
pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom (e-mailom), putem pošte ili neposredno na adresu
naznačenu u tenderskoj dokumentaciji (tačka 1.1.).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-645
Faks (035) 300-646
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
793-7-3-79-3-42/16
PODIJELI: