Izvođenje radova sječe, izrade i izvoza, iznosa prostornog drveta sa slaganjem, izgradnje i popravke traktorskih vlaka u odjelu 53 PJ Gornja Prača ŠG Jahorina Pale

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 370-7-3-4-1218/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dobrislav Rubež
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština /Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Sječa,izrada i izvoz,iznos prostornog drveta sa
slaganjem,izgradnja i popravka traktorskih vlaka u odjelu 53 PJ
"Gornja Prača" ŠG "Jahorina Pale
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 8:00
Adresa i mjesto: ŠG "Jahorina" Pale
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Datum i vrijeme otvranja ponuda 03.06.2014 u 9:00
Vrijednost radova u ljetnoj sezoni :34.156,34KM
Vrijednost radova u zimskoj sezoni:37.101,14KM
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Dorislav Rubež
Adresa: Srpskih ratnika 45
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
Telefon: 057223609
Faks: 057223757
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
(D-8134-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: